MSI 2021 ấn định ngày khởi tranh

MSI 2021 ấn định ngày khởi tranh

Riot Games xác nhận giải đấu Mid-Season Invitational 2021 vẫn sẽ diễn ra bình thường, thay vì tiếp tục bị...