Châu Đốc nhân rộng mô hình 'Camera an ninh'

Châu Đốc nhân rộng mô hình 'Camera an ninh'

Hệ thống 'Camera an ninh' vận hành thí điểm dọc trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương đạt nhiều kết quả, giúp...