Hình ảnh khó tin của Đặng Văn Lâm tại Thái Lan

Hình ảnh khó tin của Đặng Văn Lâm tại Thái Lan

Đặng Văn Lâm phải tập luyện trong điều kiện cực kỳ thô sơ ở Thái Lan trong lúc đợi sang Nhật Bản.
Thủ thành Đặng Văn Lâm rơi vào hoàn cảnh chưa từng có

Thủ thành Đặng Văn Lâm rơi vào hoàn cảnh chưa từng có