Tên cướp giật đồng hồ trị giá 500.000 USD ở Beverly Hills

Tên cướp có vũ trang đã đe dọa người đàn ông, giật chiếc đồng hồ trị giá 500.000 USD ở Beverly Hills, Mỹ....

Tên cướp bị người đi đường đuổi đánh ở Brazil