Tai nạn giao thông: Vẫn nhiều mối lo

Tai nạn giao thông: Vẫn nhiều mối lo

Dù tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trong 7 ngày nghỉ Tết giảm cả 3 tiêu chí nhưng tính chung trong 2...
Cam Ranh: Giai đoạn 2016 - 2020, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Cam Ranh: Giai đoạn 2016 - 2020, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí