Hải Dương thiệt hại nặng nề sau đại dịch Covid – 19

Hải Dương thiệt hại nặng nề sau đại dịch Covid – 19

Báo cáo của UBND tỉnh Hải Dương cho thấy, toàn tỉnh đã chuyển sang trạng thái mới vừa phòng chống dịch...