Chuyên gia: Lầu Năm Góc đã coi Trung Quốc là mối đe dọa số một

Chuyên gia: Lầu Năm Góc đã coi Trung Quốc là mối đe dọa số một

Theo các chuyên gia quân sự, Bộ Quốc phòng Mỹ sau khi đánh giá toàn diện đã coi Trung Quốc là mối đe dọa số...