Đàn khỉ vàng quý hiếm tràn xuống đường tìm thức ăn ở Trung Quốc

Đàn khỉ vàng quý hiếm tràn xuống đường tìm thức ăn ở Trung Quốc

Đàn khỉ vàng quý hiếm ở khu vực huyện Phật Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc tràn xuống đường tìm thức ăn...
Cảnh đàn khỉ vàng xuống đường tìm thức ăn ở Trung Quốc

Cảnh đàn khỉ vàng xuống đường tìm thức ăn ở Trung Quốc