Vẫn là câu chuyện bổ nhiệm cán bộ trẻ

Vẫn là câu chuyện bổ nhiệm cán bộ trẻ

Sau những lùm xùm, bê bối về 'quan lộ thần tốc' của một số 'con ông cháu cha' trong những năm qua, dư luận...
Vĩnh Phúc đang rà soát các trường hợp 'bổ nhiệm chưa đồng bộ'

Vĩnh Phúc đang rà soát các trường hợp 'bổ nhiệm chưa đồng bộ'

Con gái Bí thư Vĩnh Phúc có thuộc trường hợp bị yêu cầu hủy quyết định bổ nhiệm?

Con gái Bí thư Vĩnh Phúc có thuộc trường hợp bị yêu cầu hủy quyết định bổ nhiệm?

Bổ nhiệm cán bộ không đúng, Vĩnh Phúc bị yêu cầu hủy bỏ quyết định

Bổ nhiệm cán bộ không đúng, Vĩnh Phúc bị yêu cầu hủy bỏ quyết định

UBKT Trung ương yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm sai

UBKT Trung ương yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm sai

Đề nghị Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ

Đề nghị Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ

Sẽ sửa quy định về các chứng chỉ liên quan đến viên chức

Sẽ sửa quy định về các chứng chỉ liên quan đến viên chức

Rà soát các trường hợp bổ nhiệm tương tự con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Rà soát các trường hợp bổ nhiệm tương tự con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc báo cáo Ủy ban Kiểm tra về trường hợp bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Vĩnh Phúc báo cáo Ủy ban Kiểm tra về trường hợp bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Nội vụ thông tin việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ thông tin việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo các trường hợp bổ nhiệm tương tự bà Trần Huyền Trang

Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát, báo cáo các trường hợp bổ nhiệm tương tự bà Trần Huyền Trang

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc 31 tuổi: Bộ Nội vụ lên tiếng

Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Vĩnh Phúc 31 tuổi: Bộ Nội vụ lên tiếng

Vĩnh Phúc đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra về việc bổ nhiệm PGĐ sở 31 tuổi

Vĩnh Phúc đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra về việc bổ nhiệm PGĐ sở 31 tuổi

Vĩnh Phúc chưa báo cáo vụ bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Vĩnh Phúc chưa báo cáo vụ bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc sở?

Bộ Nội vụ nói gì về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc sở?

Vĩnh Phúc báo cáo Trung ương trường hợp bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Vĩnh Phúc báo cáo Trung ương trường hợp bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy

Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát tất cả trường hợp bổ nhiệm tương tự PGĐ Sở 31 tuổi

Đề nghị Vĩnh Phúc rà soát tất cả trường hợp bổ nhiệm tương tự PGĐ Sở 31 tuổi

Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước

Chân dung nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trẻ nhất nước

Bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc: Làm được gì quan trọng hơn là con ai

Bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc: Làm được gì quan trọng hơn là con ai

Những cán bộ trẻ nào được bổ nhiệm cùng đợt Phó giám đốc 31 tuổi?

Những cán bộ trẻ nào được bổ nhiệm cùng đợt Phó giám đốc 31 tuổi?

Bộ Nội vụ lên tiếng việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ lên tiếng việc bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Sẽ kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 11

Sẽ kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 11

Thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở 31 tuổi

Nữ phó giám đốc sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc không phải trường hợp cá biệt

Nữ phó giám đốc sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc không phải trường hợp cá biệt

Bổ nhiệm Phó giám đốc sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc không phải trường hợp cá biệt

Bổ nhiệm Phó giám đốc sở 31 tuổi ở Vĩnh Phúc không phải trường hợp cá biệt

Bộ Nội vụ thông tin gì về việc bổ nhiệm nữ phó giám đốc sở trẻ nhất cả nước?

Bộ Nội vụ thông tin gì về việc bổ nhiệm nữ phó giám đốc sở trẻ nhất cả nước?

Không có áp lực khi bổ nhiệm con gái bí thư tỉnh Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Không có áp lực khi bổ nhiệm con gái bí thư tỉnh Vĩnh Phúc làm Phó giám đốc Sở KH-ĐT

Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở ở Vĩnh Phúc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ trả lời về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở ở Vĩnh Phúc

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 31 tuổi ở Vĩnh Phúc: Bộ Nội vụ nói gì?

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT 31 tuổi ở Vĩnh Phúc: Bộ Nội vụ nói gì?

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc

Bộ Nội vụ nói về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Vĩnh Phúc

Bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang: Không cá biệt

Bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang: Không cá biệt

Con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở không phải trường hợp cá biệt

Con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở không phải trường hợp cá biệt