TP Hồ Chí Minh: Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

TP Hồ Chí Minh: Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của TP Hồ Chí Minh...
Phân công nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Phân công nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Yên Bái: Giới thiệu 7 ứng cử viên Đại biểu QH và 56 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Bình Phước hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Bình Phước hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND

Các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội phải bảo đảm dân chủ, đúng luật

Các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội phải bảo đảm dân chủ, đúng luật

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

Đà Nẵng sẽ bầu ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội: Giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND Thành phố đảm bảo dân chủ, đúng luật

Hà Nội: Giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND Thành phố đảm bảo dân chủ, đúng luật

Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND thành phố phải bảo đảm dân chủ, đúng luật

Các bước giới thiệu, ứng cử đại biểu HĐND thành phố phải bảo đảm dân chủ, đúng luật

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Không để xảy ra sai sót khi giới thiệu đại biểu đại diện cho nhân dân

Không để xảy ra sai sót khi giới thiệu đại biểu đại diện cho nhân dân

TPHCM đã có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP

TPHCM đã có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP

Cơ hội rộng mở cho người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cơ hội rộng mở cho người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TP.HCM: Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, HĐND

TP.HCM: Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH, HĐND

Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử tại Ủy ban bầu cử TPHCM

Đã có người nộp hồ sơ tự ứng cử tại Ủy ban bầu cử TPHCM

'Cửa để những người tự ứng cử tham gia Quốc hội là rất thoải mái'

'Cửa để những người tự ứng cử tham gia Quốc hội là rất thoải mái'

Không hạn chế quyền tự ứng cử của công dân

Không hạn chế quyền tự ứng cử của công dân

Chủ động giới thiệu người đủ tài, uy tín ứng cử ĐBQH, HĐND

Chủ động giới thiệu người đủ tài, uy tín ứng cử ĐBQH, HĐND

Khánh Hòa: Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Khánh Hòa: Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

'Rộng cửa' cho người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

'Rộng cửa' cho người tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Mọi ứng cử viên vào Quốc hội có cơ hội ngang nhau

Mọi ứng cử viên vào Quốc hội có cơ hội ngang nhau

Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội XV cần những điều kiện gì?

Tự ứng cử Đại biểu Quốc hội XV cần những điều kiện gì?

Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP phải khai rõ quốc tịch

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP phải khai rõ quốc tịch

Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phần 5: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

Phần 5: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử