Tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị

Tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Lê Thanh Nghị

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 110 năm ngày sinh Phó Chủ...
Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị: Tấm gương kiên trung ái quốc

Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị: Tấm gương kiên trung ái quốc

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị: Nhà lãnh đạo uy tín, tài năng của Đảng, Nhà nước

110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị: Nhà lãnh đạo uy tín, tài năng của Đảng, Nhà nước

Lê Thanh Nghị - người gây dựng phong trào cách mạng ở Hải Dương

Lê Thanh Nghị - người gây dựng phong trào cách mạng ở Hải Dương

Nhà lãnh đạo bản lĩnh của Đảng

Nhà lãnh đạo bản lĩnh của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người gây dựng lại phong trào cách mạng Hải Dương sau thời kỳ đen tối

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Người gây dựng lại phong trào cách mạng Hải Dương sau thời kỳ đen tối

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Người chiến sĩ cách mạng bản lĩnh, kiên trung

Người chiến sĩ cách mạng bản lĩnh, kiên trung

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Đồng chí Lê Thanh Nghị với phong trào thi đua yêu nước

Đồng chí Lê Thanh Nghị với phong trào thi đua yêu nước

Lớp học cạnh hầm trong ký ức con gái ông Lê Thanh Nghị

Lớp học cạnh hầm trong ký ức con gái ông Lê Thanh Nghị

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung của Đảng

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung

Đồng chí Lê Thanh Nghị - Một cuộc đời cách mạng bản lĩnh và kiên trung