Người viết trường thiên thơ với hơn 12.000 câu thơ về Bác Hồ đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi

Người viết trường thiên thơ với hơn 12.000 câu thơ về Bác Hồ đã qua đời, hưởng thọ 91 tuổi

Lúc 5 giờ sáng nay (28/2/2021), Nhà thơ, Nhà văn, Kịch tác gia Nguyễn Thế Kỷ (ảnh dưới) đã qua đời sau thời...