Kết quả xét nghiệm COVID-19 người đàn ông tử vong trên xe

Kết quả xét nghiệm COVID-19 người đàn ông tử vong trên xe

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong trên xe khách có thể do hen phế quản...
Diễn biến mới vụ người đàn ông tử vong trên xe khách Bình Dương - Sóc Trăng

Diễn biến mới vụ người đàn ông tử vong trên xe khách Bình Dương - Sóc Trăng

Kết quả xét nghiệm người đàn ông chết trên xe khách Bình Dương - Sóc Trăng

Kết quả xét nghiệm người đàn ông chết trên xe khách Bình Dương - Sóc Trăng

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông đột tử trên xe khách

Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông đột tử trên xe khách

Xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông tử vong trên xe khách Bình Dương - Sóc Trăng

Xét nghiệm SARS-CoV-2 người đàn ông tử vong trên xe khách Bình Dương - Sóc Trăng

Người đàn ông 53 tuổi đột tử trên xe khách ở miền Tây

Người đàn ông 53 tuổi đột tử trên xe khách ở miền Tây

Người chết trên xe khách âm tính với SARS-CoV-2

Người chết trên xe khách âm tính với SARS-CoV-2

Sóc Trăng: Xét nghiệm người đàn ông tử vong trên xe khách

Sóc Trăng: Xét nghiệm người đàn ông tử vong trên xe khách

Người đàn ông tử vong trên xe khách khi đi từ Bình Dương về Sóc Trăng

Người đàn ông tử vong trên xe khách khi đi từ Bình Dương về Sóc Trăng

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người đàn ông chết trên xe khách

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người đàn ông chết trên xe khách

Sóc Trăng: Khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2 người tử vong trên xe khách

Sóc Trăng: Khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2 người tử vong trên xe khách

Người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách về Sóc Trăng

Người đàn ông tử vong bất thường trên xe khách về Sóc Trăng

Lấy mẫu người đàn ông tử vong trên xe xét nghiệm COVID-19

Lấy mẫu người đàn ông tử vong trên xe xét nghiệm COVID-19

Sóc Trăng xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nạn nhân đột tử trên xe khách

Sóc Trăng xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nạn nhân đột tử trên xe khách

Xét nghiệm Covid-19 đối với người đàn ông chết trên xe khách

Xét nghiệm Covid-19 đối với người đàn ông chết trên xe khách