Cải cách hành chính trong thời gian phòng, chống dịch bệnh

Cải cách hành chính trong thời gian phòng, chống dịch bệnh

Những ngày đầu Xuân 2021, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát ở một số địa phương khiến nguy cơ lây nhiễm tăng...