Tận mục siêu xe Ferrari 458 Spider 'hiếm có khó tìm' tại Việt Nam

Tận mục siêu xe Ferrari 458 Spider 'hiếm có khó tìm' tại Việt Nam

Đây là chiếc Ferrari 458 Spider thứ ba tại Việt Nam và là chiếc thứ hai sở hữu ngoại thất sơn màu trắng.