Có dẹp được nạn karaoke tự phát?

Có dẹp được nạn karaoke tự phát?

Vấn nạn karaoke tự phát xuất hiện ở những hộ gia đình trong khu phố, làng xã, hoặc ở các quán ăn ngoài...
Chủ nhà trọ ra tay trị karaoke tự phát

Chủ nhà trọ ra tay trị karaoke tự phát

Nạn hát hò

Nạn hát hò