Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau vụ Đại sứ Myanmar tại Anh bị nhốt bên ngoài, kịch bản tương tự sẽ diễn ra tại Berlin?

Sau khi đăng trên Facebook thông điệp ủng hộ những người biểu tình ở quê nhà, nhà ngoại giao Myanmar ở Đức...
Đại sứ Myanmar tại LHQ kêu gọi lập vùng cấm bay với quân đội

Đại sứ Myanmar tại LHQ kêu gọi lập vùng cấm bay với quân đội

Đại sứ tại LHQ kêu gọi quốc tế ngừng ngay đầu tư vào Myanmar

Đại sứ tại LHQ kêu gọi quốc tế ngừng ngay đầu tư vào Myanmar

Đại sứ Myanmar tại LHQ kêu gọi quốc tế cắt đầu tư vào Myanmar

Đại sứ Myanmar tại LHQ kêu gọi quốc tế cắt đầu tư vào Myanmar

Myanmar phát lệnh bắt Đại sứ tại Liên hợp quốc

Myanmar phát lệnh bắt Đại sứ tại Liên hợp quốc

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với quân đội

Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với quân đội

Đại sứ Myanmar tại LHQ giục các nước tăng sức ép lên quân đội

Đại sứ Myanmar tại LHQ giục các nước tăng sức ép lên quân đội

Đại sứ Myanmar ở Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn

Đại sứ Myanmar ở Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn

Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc cam kết phản đối chính quyền quân sự đến cùng

Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc cam kết phản đối chính quyền quân sự đến cùng

Hoạt động của Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc sau bài phát biểu chấn động

Hoạt động của Đại sứ Myanmar tại Liên hợp quốc sau bài phát biểu chấn động

Đại sứ Myanmar không gọi được cho cha mẹ sau bài phát biểu phản đối đảo chính

Đại sứ Myanmar không gọi được cho cha mẹ sau bài phát biểu phản đối đảo chính

Đại sứ Myanmar ở Anh kêu gọi thả bà Aung San Suu Kyi

Đại sứ Myanmar ở Anh kêu gọi thả bà Aung San Suu Kyi

Liên hiệp quốc giữ nguyên tư cách của Đại sứ Myanmar

Liên hiệp quốc giữ nguyên tư cách của Đại sứ Myanmar

LHQ giữ nguyên tư cách của Ðại sứ Myanmar

Đại sứ bị sa thải vẫn là đại diện chính thức của Myanmar ở Liên hợp quốc

Đại sứ bị sa thải vẫn là đại diện chính thức của Myanmar ở Liên hợp quốc

Chuyên gia: ASEAN ở thế khó trong vấn đề Myanmar

Chuyên gia: ASEAN ở thế khó trong vấn đề Myanmar

Đại sứ do quân đội Myanmar bổ nhiệm ở Liên Hợp Quốc từ chức

Đại sứ do quân đội Myanmar bổ nhiệm ở Liên Hợp Quốc từ chức

Tình hình Myanmar tiếp tục căng thẳng

Tình hình Myanmar tiếp tục căng thẳng

Đặc phái viên Liên hợp quốc báo cáo 38 người tử vong trong 1 ngày tại Myanmar

Đặc phái viên Liên hợp quốc báo cáo 38 người tử vong trong 1 ngày tại Myanmar

Myanmar đặt LHQ vào tình huống khó xử

Myanmar đặt LHQ vào tình huống khó xử

Tranh chấp ghế đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc

Tranh chấp ghế đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc

Tranh cãi việc ai đại diện cho Myanmar tại Liên Hợp Quốc

Tranh cãi việc ai đại diện cho Myanmar tại Liên Hợp Quốc

Myanmar mâu thuẫn trong việc xác định người đại diện ở LHQ

Cuộc chiến quanh chiếc ghế của Myanmar tại Liên Hợp quốc

Cuộc chiến quanh chiếc ghế của Myanmar tại Liên Hợp quốc

Liên hợp quốc và Mỹ vẫn xem Đặc phái viên phản đối đảo chính là đại diện chính thức của Myanmar

Liên hợp quốc và Mỹ vẫn xem Đặc phái viên phản đối đảo chính là đại diện chính thức của Myanmar

Liên Hợp Quốc vẫn thừa nhận vị đại sứ bị quân đội Myanmar sa thải

Liên Hợp Quốc vẫn thừa nhận vị đại sứ bị quân đội Myanmar sa thải

Đặc phái viên Myanmar vẫn được công nhận tại Liên hợp quốc

Đặc phái viên Myanmar vẫn được công nhận tại Liên hợp quốc