Camera giao thông: Không làm chủ tốc độ trong sương mù, ô tô gây tai nạn liên hoàn

Camera giao thông: Tài xế lái xe trong điều kiện sương mù rất dễ bị hạn chế tầm nhìn, tăng rủi ro gặp nguy...