Lễ hội ném phân bò kỳ lạ ở Ấn Độ

Lễ hội ném phân bò kỳ lạ ở Ấn Độ

Gore Habba là một trong những lễ hội kỳ lạ và độc đáo nhất ở Ấn Độ. Người dân địa phương tự nguyện ném phân...
Lễ hội ném phân bò kỳ lạ ở Ấn Độ

Lễ hội ném phân bò kỳ lạ ở Ấn Độ