Nga có đưa được trạm vũ trụ mới vào quỹ đạo?

Nga có đưa được trạm vũ trụ mới vào quỹ đạo?

Roscosmos có kế hoạch chế tạo trạm vũ trụ của riêng mình thay cho ISS