BỆNH VIỆN 199 TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

BỆNH VIỆN 199 TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19

Bên cạnh việc nghiên cứu Vắc xin để phòng dịch thì các hoạt động khám chữa bệnh, xét nghiệm và các hoạt...
Vaccine phòng chống COVID-19

Vaccine phòng chống COVID-19