4 yếu tố quan trọng của một trung tâm dữ liệu biên linh hoạt, bền vững

4 yếu tố quan trọng của một trung tâm dữ liệu biên linh hoạt, bền vững

Điện toán biên là giải pháp xử lý dữ liệu đã được ứng dụng trong thực tế để giúp doanh nghiệp giải quyết...
Microsoft sẽ xây dựng Trung tâm dữ liệu đầu tiên ở Indonesia

Microsoft sẽ xây dựng Trung tâm dữ liệu đầu tiên ở Indonesia