Hiện tượng 'thác lửa' hiếm gặp ở California

Hiện tượng 'thác lửa' hiếm gặp ở California

Thác Horsetail nằm trong Công viên quốc gia Yosemite, California, Mỹ xảy ra hiện tượng ''thác lửa'' khi Mặt...