Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Xuyên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã tổ chức hội nghị để thông báo tới các cơ quan,...
Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Người ứng cử ĐBQH nộp hồ sơ chậm nhất ngày 14/3/2021

Người ứng cử ĐBQH nộp hồ sơ chậm nhất ngày 14/3/2021

Kiều bào có được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?

Kiều bào có được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?

Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của luật

Giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV: Cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của luật

Sơn La đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử

Sơn La đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử

Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Cà Mau: Có 135 đại biểu được giới thiệu và tự ứng cử HĐND khóa mới

Cà Mau: Có 135 đại biểu được giới thiệu và tự ứng cử HĐND khóa mới

Hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND phải nộp trước ngày 15/3/2021

Hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND phải nộp trước ngày 15/3/2021

Giới thiệu người ứng cử ĐBQH thực hiện theo 3 bước

Giới thiệu người ứng cử ĐBQH thực hiện theo 3 bước

Đồng Nai: Giới thiệu người ứng cử HĐND tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng

Đồng Nai: Giới thiệu người ứng cử HĐND tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn, thật sự xứng đáng

Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Loại những ứng viên không đạt trên 50% tín nhiệm

Bầu cử Đại biểu Quốc hội: Loại những ứng viên không đạt trên 50% tín nhiệm

Quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH cơ quan Trung ương

Quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH cơ quan Trung ương

Ngày 14/3, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành nộp hồ sơ

Ngày 14/3, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành nộp hồ sơ

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải hoàn thành nộp hồ sơ ứng cử

Lập đường dây nóng phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Lập đường dây nóng phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH

Ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu QH

Ứng viên ĐBQH nơi có dịch Covid-19 được vận động bầu cử qua zalo, viber

Ứng viên ĐBQH nơi có dịch Covid-19 được vận động bầu cử qua zalo, viber

1.076 người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

1.076 người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV