Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Thời gian qua, Chính phủ đều yêu cầu các bộ, cơ quan tập trung xây dựng, trình các văn bản quy định chi...
Một chính phủ không nợ đọng văn bản

Một chính phủ không nợ đọng văn bản

XÓA 'KHOẢNG TRỐNG' TRONG XÂY DỰNG THỂ CHẾ

XÓA 'KHOẢNG TRỐNG' TRONG XÂY DỰNG THỂ CHẾ

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án nợ đọng

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án nợ đọng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có chuyện 'chợ chiều' trong lúc chuyển giao nhiệm kỳ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không có chuyện 'chợ chiều' trong lúc chuyển giao nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021: Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021: Quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Không để tình trạng nợ đọng văn bản

Chính phủ quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Chính phủ quyết tâm không để nợ đọng văn bản

Không để 'nợ đọng' văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Không để 'nợ đọng' văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Các bộ, ngành quyết tâm không để nợ đọng văn bản trong nhiệm kỳ 2016-2021

Các bộ, ngành quyết tâm không để nợ đọng văn bản trong nhiệm kỳ 2016-2021

Không để nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Không để nợ đọng văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không nợ đọng văn bản nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không nợ đọng văn bản nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không 'nợ đọng' văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không 'nợ đọng' văn bản của nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Không được có tinh thần chợ chiều'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Không được có tinh thần chợ chiều'

Quyết tâm không nợ đọng văn bản nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Quyết tâm không nợ đọng văn bản nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không được có tinh thần 'chợ chiều'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không được có tinh thần 'chợ chiều'