Những tổ hợp xét tuyển vào trường quân đội

Những tổ hợp xét tuyển vào trường quân đội

Năm 2021, 17 trường khối quân đội xét tuyển hệ đại học chính quy theo 7 tổ hợp. Các trường có quy định...
Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021

Thông báo sơ tuyển trình độ đại học Luật, chuyên ngành Kiểm sát năm 2021

Trường Quân đội sử dụng các tổ hợp xét tuyển nào?

Trường Quân đội sử dụng các tổ hợp xét tuyển nào?

Các trường Quân đội có sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển không?

Các trường Quân đội có sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển không?

Thí sinh bị cận thị vẫn có thể đăng ký xét tuyển học viện Cảnh sát Nhân dân

Thí sinh bị cận thị vẫn có thể đăng ký xét tuyển học viện Cảnh sát Nhân dân

Ước mơ làm sĩ quan chỉ huy, thí sinh nên thi vào trường quân đội nào?

Ước mơ làm sĩ quan chỉ huy, thí sinh nên thi vào trường quân đội nào?

Học viện Tòa án tuyển thí sinh dưới 25 tuổi, không nói ngọng, nói lắp

Học viện Tòa án tuyển thí sinh dưới 25 tuổi, không nói ngọng, nói lắp

Học viện Tòa án công bố tiêu chí tuyển sinh 2021

Học viện Tòa án công bố tiêu chí tuyển sinh 2021

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh quân sự

Học viện Tòa án không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp

Học viện Tòa án không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp

Các trường quân đội công bố thông tin tuyển sinh năm 2021

Các trường quân đội công bố thông tin tuyển sinh năm 2021

Những điều thí sinh dự thi vào các trường quân đội cần lưu ý

Những điều thí sinh dự thi vào các trường quân đội cần lưu ý

Thí sinh đỗ trường quân đội có được du học?

Thí sinh đỗ trường quân đội có được du học?

Trúng tuyển vào trường Quân đội có được đi học ở nước ngoài?

Trúng tuyển vào trường Quân đội có được đi học ở nước ngoài?

Chỉ 2 trường quân đội tuyển 10% chỉ tiêu nữ

Chỉ 2 trường quân đội tuyển 10% chỉ tiêu nữ

Chi tiết 3 tiêu chí phụ của khối trường quân đội

Chi tiết 3 tiêu chí phụ của khối trường quân đội

Khối trường Quân đội tuyển bao nhiêu thí sinh nữ năm 2021?

Khối trường Quân đội tuyển bao nhiêu thí sinh nữ năm 2021?

Tuyển sinh 2021: Các trường quân đội tuyển bao nhiêu thí sinh nữ?

Tuyển sinh 2021: Các trường quân đội tuyển bao nhiêu thí sinh nữ?

Tuyển sinh 2021 tại các trường quân đội: Một nguyện vọng cho mỗi thí sinh

Tuyển sinh 2021 tại các trường quân đội: Một nguyện vọng cho mỗi thí sinh

Những điểm thí sinh cần lưu ý khi khám sơ tuyển về ngành quân sự

Những điểm thí sinh cần lưu ý khi khám sơ tuyển về ngành quân sự

Chỉ có 3 học viện, trường quân đội tuyển sinh nữ năm 2021

Chỉ có 3 học viện, trường quân đội tuyển sinh nữ năm 2021

Thêm bốn quy định tuyển sinh riêng ngành quân đội năm 2021

Thêm bốn quy định tuyển sinh riêng ngành quân đội năm 2021

Chỉ 3 trường quân đội tuyển thí sinh nữ trong năm 2021

Chỉ 3 trường quân đội tuyển thí sinh nữ trong năm 2021

Tuyển sinh năm 2021 khối các trường Quân đội có gì thay đổi?

Tuyển sinh năm 2021 khối các trường Quân đội có gì thay đổi?

Những thay đổi trong tuyển sinh khối các trường Quân đội năm 2021

Những thay đổi trong tuyển sinh khối các trường Quân đội năm 2021

Nhiều trường quân đội không tuyển thí sinh bị cận thị

Nhiều trường quân đội không tuyển thí sinh bị cận thị

Các trường quân đội tuyển sinh năm 2021

Các trường quân đội tuyển sinh năm 2021

Tuyển sinh trường quân đội 2021: Dừng 2 ngành và những lưu ý đặc biệt

Tuyển sinh trường quân đội 2021: Dừng 2 ngành và những lưu ý đặc biệt

Nhiều trường quân đội không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị

Nhiều trường quân đội không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị

Tuyển sinh trường quân đội năm 2021 có gì mới?

Tuyển sinh trường quân đội năm 2021 có gì mới?

Học viện Quân Y và 2 trường quân đội tuyển thí sinh nữ

Học viện Quân Y và 2 trường quân đội tuyển thí sinh nữ

Bộ Quốc phòng dừng tuyển sinh 2 ngành

Bộ Quốc phòng dừng tuyển sinh 2 ngành

Những trường nào khối quân đội tuyển sinh nữ năm 2021?

Những trường nào khối quân đội tuyển sinh nữ năm 2021?