An Giang đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử đúng lịch trình, thời gian và tiến độ đề ra

An Giang đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử đúng lịch trình, thời gian và tiến độ đề ra

Hơn 1,5 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ...
Phường Phú Sơn tích cực chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Phường Phú Sơn tích cực chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

BÌNH LONG (BÌNH PHƯỚC) KHÔNG CÓ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẦU CỬ

BÌNH LONG (BÌNH PHƯỚC) KHÔNG CÓ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẦU CỬ

Huyện miền núi Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, an toàn cho ngày hội non sông

Huyện miền núi Hà Tĩnh chuẩn bị chu đáo, an toàn cho ngày hội non sông

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban ANTT Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban ANTT Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nga Sơn

Quảng Nam phổ biến cho hội viên Hội Nhà báo tuyên truyền về bầu cử

Quảng Nam phổ biến cho hội viên Hội Nhà báo tuyên truyền về bầu cử

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

Bảo đảm chất lượng ứng cử viên

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3

TP Sầm Sơn chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

TP Sầm Sơn chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

TP Cẩm Phả: Nỗ lực, chủ động để cuộc bầu cử thành công

TP Cẩm Phả: Nỗ lực, chủ động để cuộc bầu cử thành công

Hướng dẫn biên tập thông tin tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và lập danh sách cử tri đi bỏ phiếu nơi khác

Hướng dẫn biên tập thông tin tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và lập danh sách cử tri đi bỏ phiếu nơi khác

Thị xã Đức Phổ: Chuẩn bị cho ngày hội lớn

Thị xã Đức Phổ: Chuẩn bị cho ngày hội lớn

Tập huấn triển khai phần mềm bầu cử

Tập huấn triển khai phần mềm bầu cử

BẾN TRE: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

BẾN TRE: ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC BẦU CỬ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Huyện Long Thành: Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử

Huyện Long Thành: Đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử

Vũng Tàu có 5 khu vực bỏ phiếu sớm, với 3.175 cử tri

Vũng Tàu có 5 khu vực bỏ phiếu sớm, với 3.175 cử tri

T.X Phổ Yên tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử

T.X Phổ Yên tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Xây dựng giải pháp hữu hiệu để người dân nhận thức tốt, tự giác tham gia bầu cử

Xây dựng giải pháp hữu hiệu để người dân nhận thức tốt, tự giác tham gia bầu cử

Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử

Tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử

Làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng kế hoạch

Công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng kế hoạch

Thạch Hà cần chủ động các phương án về công tác nhân sự trong bầu cử

Thạch Hà cần chủ động các phương án về công tác nhân sự trong bầu cử

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử

Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử