Nghi lễ thiền dưới thác nước lạnh ở Nhật Bản

Nghi lễ thiền dưới thác nước lạnh ở Nhật Bản

Takigyo hay thiền thác nước là một trong những nghi lễ Phật giáo lâu đời ở Nhật Bản. Người tham dự sẽ đứng...
Một số hiểu lầm về Thiền

Một số hiểu lầm về Thiền