Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện đánh bạc được bố trí việc mới

Thanh Hóa: Phó Chủ tịch huyện đánh bạc được bố trí việc mới

UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã có quyết định bố trí công việc mới cho ông Nguyễn Văn Long, người từng bị...
Phó chủ tịch huyện đánh bạc ở trụ sở được bố trí làm chuyên viên phòng

Phó chủ tịch huyện đánh bạc ở trụ sở được bố trí làm chuyên viên phòng

Phó Chủ tịch đánh bạc được bố trí công việc mới, UBND huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa nói gì?

Phó Chủ tịch đánh bạc được bố trí công việc mới, UBND huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa nói gì?

Phó Chủ tịch huyện đánh bạc ở Thanh Hóa làm chuyên viên: Chữ tín còn không?

Phó Chủ tịch huyện đánh bạc ở Thanh Hóa làm chuyên viên: Chữ tín còn không?

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở được bố trí công việc mới

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc tại trụ sở được bố trí công việc mới

Bị xét xử tội Đánh bạc, cựu PCT huyện vừa được bố trí làm chuyên viên

Bị xét xử tội Đánh bạc, cựu PCT huyện vừa được bố trí làm chuyên viên

Phó Chủ tịch huyện bị bắt vì đánh bạc được bố trí công việc mới

Phó Chủ tịch huyện bị bắt vì đánh bạc được bố trí công việc mới

Cựu phó chủ tịch huyện đánh bạc được bố trí làm chuyên viên phòng

Cựu phó chủ tịch huyện đánh bạc được bố trí làm chuyên viên phòng

Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa đánh bạc được bố trí việc mới

Phó Chủ tịch huyện ở Thanh Hóa đánh bạc được bố trí việc mới

Cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc ở trụ sở được bố trí làm chuyên viên

Cựu Phó chủ tịch huyện đánh bạc ở trụ sở được bố trí làm chuyên viên

Hai cán bộ huyện đánh bạc tại công sở được sắp xếp công việc mới

Hai cán bộ huyện đánh bạc tại công sở được sắp xếp công việc mới

Cựu phó chủ tịch huyện bị cách chức vì đánh bạc được bố trí công việc mới

Cựu phó chủ tịch huyện bị cách chức vì đánh bạc được bố trí công việc mới

Phó chủ tịch huyện đánh bạc bị cách chức được sắp xếp công việc mới

Phó chủ tịch huyện đánh bạc bị cách chức được sắp xếp công việc mới