Nhóm nhà ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Nhóm nhà ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Một nhóm nhà ngoại giao Nga cùng gia đình phải đẩy xe goòng trên đường ray để rời khỏi Triều Tiên, khi Bình...
Nhân viên ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước

Nhân viên ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước