Dương Huy xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Dương Huy xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Từ một xã còn nhiều khó khăn của TP Cẩm Phả, Dương Huy giờ đây đang mang diện mạo của xã nông thôn mới...