Tàu 561- Bệnh viện di động giữa biển khơi

Tàu 561- Bệnh viện di động giữa biển khơi

Tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) là con tàu vận tải tổng hợp làm nhiệm vụ chi viện cho các tuyến đảo, bảo vệ chủ...
Quân y nơi đầu sóng ngọn gió

Quân y nơi đầu sóng ngọn gió