Công bố thành lập thị trấn Vĩnh Bình

Công bố thành lập thị trấn Vĩnh Bình

Sáng 26-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy...
Công bố thành lập thị trấn Vĩnh Bình

Công bố thành lập thị trấn Vĩnh Bình

Thị trấn mới Vĩnh Bình

Thị trấn mới Vĩnh Bình