Quảng Ngãi: Cầu hơn 2.200 tỷ đồng phơi sương, dân vất vả đi vòng đường xa

Quảng Ngãi: Cầu hơn 2.200 tỷ đồng phơi sương, dân vất vả đi vòng đường xa

Sau hơn 4 tháng thông xe kỹ thuật, đến nay, cầu Cổ Lũy bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được...
Sôi động trên các công trình

Sôi động trên các công trình