Điện Biên dỡ phong tỏa hai bản liên quan bệnh nhân COVID-19 số 1972

Điện Biên dỡ phong tỏa hai bản liên quan bệnh nhân COVID-19 số 1972

Hơn 200 hộ dân trên địa bàn hai bản này được phép đi lại, lao động, học tập, gặp gỡ người thân, bạn bè một...