Mất thẻ tín dụng, người nước ngoài bị chiếm đoạt hơn 200 triệu

Mất thẻ tín dụng, người nước ngoài bị chiếm đoạt hơn 200 triệu

Bị mất ví chứa nhiều thẻ tín dụng, người đàn ông nước ngoài đã bị kẻ xấu chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu...
Ông Tây rơi ví có thẻ tín dụng, bị 'quẹt' mất hơn 200 triệu

Ông Tây rơi ví có thẻ tín dụng, bị 'quẹt' mất hơn 200 triệu