Hỗ trợ làm thẻ căn cước công dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái

Hỗ trợ làm thẻ căn cước công dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái

Thực hiện làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử theo quy định của Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh...
Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải có thẻ căn cước công dân

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải có thẻ căn cước công dân

Huyện Quảng Xương phấn đấu hoàn thành cấp gần 183.000 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trước ngày 1-7

Huyện Quảng Xương phấn đấu hoàn thành cấp gần 183.000 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trước ngày 1-7

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Phòng thông báo tạm dừng tiếp dân thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hải Phòng thông báo tạm dừng tiếp dân thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Pháp công bố mẫu thẻ căn cước công dân sinh học mới

Pháp công bố mẫu thẻ căn cước công dân sinh học mới

Ý nghĩa 12 số trên thẻ căn cước công dân

Ý nghĩa 12 số trên thẻ căn cước công dân

Triển khai thực hiện làm thẻ căn cước công dân cho học sinh trên địa bàn TP. Long Xuyên

Triển khai thực hiện làm thẻ căn cước công dân cho học sinh trên địa bàn TP. Long Xuyên

Ý nghĩa dãy số trên thẻ căn cước công dân

Ý nghĩa dãy số trên thẻ căn cước công dân

Nỗ lực cấp thẻ căn cước công dân

Nỗ lực cấp thẻ căn cước công dân

Công an huyện Thường Xuân cấp được 3.127 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Xuyên đêm cấp thẻ căn cước gắn chip cho người dân

Xuyên đêm cấp thẻ căn cước gắn chip cho người dân

Hải Phòng: Triển khai cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

Hải Phòng: Triển khai cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử

100% thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn đến người dân qua hệ thống bưu điện

100% thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn đến người dân qua hệ thống bưu điện

Công an TP. Cam Ranh: Triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Công an TP. Cam Ranh: Triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân

Công an Vũ Quang đến tận nơi làm việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

Công an Vũ Quang đến tận nơi làm việc làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân

Thông tư: Quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Thông tư: Quy định về mẫu thẻ căn cước công dân

Đến ngày 1-7, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Đến ngày 1-7, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử