Văn Kiên tiếp tục khoác áo CLB Hà Nội đến năm 2023

Văn Kiên tiếp tục khoác áo CLB Hà Nội đến năm 2023

Trần Văn Kiên sẽ khoác áo đội bóng thủ đô đến hết năm 2023 sau khi đồng ý kéo dài bản hợp đồng hiện tại.