Chỉ định đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk

Chỉ định đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ định đại tá Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành,...
Chuẩn y Thiếu tướng Lê Văn Tuyến làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATU

Chuẩn y Thiếu tướng Lê Văn Tuyến làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATU

Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên dương những thanh niên tiêu biểu

Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên dương những thanh niên tiêu biểu

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thanh niên Công an tiêu biểu

Đắk Lắk: Tuyên dương 32 thanh niên Công an tiêu biểu

Điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến về UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến về UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm là ai?

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định vừa được bổ nhiệm là ai?

Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk có tân giám đốc công an tỉnh

Đắk Lắk có tân giám đốc công an tỉnh

Công an tỉnh Đắk Lắk có tân giám đốc

Công an tỉnh Đắk Lắk có tân giám đốc

Chân dung tân Giám đốc Công an Đắk Lắk vừa được bổ nhiệm

Chân dung tân Giám đốc Công an Đắk Lắk vừa được bổ nhiệm

Chân dung 2 tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Đắk Lắk có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đắk Lắk có tân Giám đốc Công an tỉnh

Công bố quyết định điều động Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Công bố quyết định điều động Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Đắk Lắk

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Đắk Lắk

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng là ai?

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng là ai?

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an 2 tỉnh

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an 2 tỉnh

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk vừa được bổ nhiệm là những ai?

Tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk vừa được bổ nhiệm là những ai?

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk

Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk

Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an Đắk Lắk

Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an Đắk Lắk

Đắk Lắk, Lâm Đồng có tân Giám đốc công an tỉnh

Đắk Lắk, Lâm Đồng có tân Giám đốc công an tỉnh

Bộ Công an điều động nhân sự liên quan chức vụ Giám đốc Công an Đắk Lắk

Bộ Công an điều động nhân sự liên quan chức vụ Giám đốc Công an Đắk Lắk

Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an Đắk Lắk thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến

Đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an Đắk Lắk thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến

Đắk Lắk, Lâm Đồng có tân giám đốc công an tỉnh

Đắk Lắk, Lâm Đồng có tân giám đốc công an tỉnh

Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Đại tá Lê Vinh Quy giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Tân Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương là ai?

Tân Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương là ai?

Giám đốc CA Đắk Lắk về làm Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an trung ương

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an hai tỉnh

Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an hai tỉnh

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng

Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, Đắk Lắk, Lâm Đồng

Đại tá Trần Minh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đại tá Trần Minh Tiến được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Giám đốc Công an Đắk Lắk về làm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Giám đốc Công an Đắk Lắk về làm Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Tiến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng, Đắk Lắk có Giám đốc Công an mới

Lâm Đồng, Đắk Lắk có Giám đốc Công an mới