Đặt mục tiêu hỗ trợ cho hơn 3,5 ngàn trẻ em

Nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, năm 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ...