Gặp lại những chiến sĩ áo trắng ở Đà Nẵng

Gặp lại những chiến sĩ áo trắng ở Đà Nẵng

Gặp lại những 'chiến binh áo trắng' của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng (Trung tâm) sau những ngày Đà Nẵng...