Chi tiết Ford Explorer King Ranch 2021 vừa ra mắt, giá từ 52.350 USD

Chi tiết Ford Explorer King Ranch 2021 vừa ra mắt, giá từ 52.350 USD

Explorer là dòng SUV thứ 2 của Ford được sản xuất phiên bản đặc biệt King Ranch. Xe chủ yếu được thay đổi ở...
Ford Explorer King Ranch 2021 được ra mắt, giá từ 52.350 USD

Ford Explorer King Ranch 2021 được ra mắt, giá từ 52.350 USD