Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ sở, ngành

Sáng nay (26/2), UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung...
Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

2 nữ Giám đốc sở Y tế, sở Ngoại vụ Hà Nội vừa được bổ nhiệm là ai?

2 nữ Giám đốc sở Y tế, sở Ngoại vụ Hà Nội vừa được bổ nhiệm là ai?

Hà Nội bổ nhiệm một loạt giám đốc sở

Hà Nội bổ nhiệm một loạt giám đốc sở

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở, ngành

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là ai?

Tin bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An

Tin bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An

Chân dung tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn

Chân dung tân Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Hà Nội có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mới

Ông Đỗ Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Công bố quyết định của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Bí thư Quận ủy Tây Hồ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư Quận ủy Tây Hồ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thứ Quận ủy Tây Hồ làm Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Bí thứ Quận ủy Tây Hồ làm Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Bí thư Tây Hồ giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư Tây Hồ giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bí thư quận Tây Hồ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội có tân Giám đốc

Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội có tân Giám đốc