Cây điều lớn nhất thế giới, tán trải rộng 2 ha

Cây điều lớn nhất thế giới, tán trải rộng 2 ha

Với kích cỡ tán trải rộng 2 ha, cây điều (đào lộn hột) Pirangi tại Brazil được công nhận là lớn nhất thế...
Sức mạnh 'bất diệt' tàu tuần dương lớn nhất thế giới của Nga

Sức mạnh 'bất diệt' tàu tuần dương lớn nhất thế giới của Nga