Huyện Ứng Hòa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Huyện Ứng Hòa thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ủy ban bầu cử huyện Ứng Hòa, Hà Nội, thông báo về mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại...
1.076 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

1.076 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh

Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND tỉnh

Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng

Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng

Thống nhất thành lập đoàn '3 trong 1' giám sát công tác bầu cử sắp tới tại Hà Tĩnh

Thống nhất thành lập đoàn '3 trong 1' giám sát công tác bầu cử sắp tới tại Hà Tĩnh

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố: Bảo đảm dân chủ, đúng luật

Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố: Bảo đảm dân chủ, đúng luật

Giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Chú trọng chất lượng

Giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: Chú trọng chất lượng

Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

Thành phố Thủ Đức dự kiến có hơn 900.000 cử tri đi bầu cử

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV: Tiêu chuẩn, chất lượng được đặt lên hàng đầu

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV: Tiêu chuẩn, chất lượng được đặt lên hàng đầu

Trách nhiệm của MTTQ trong việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử

Trách nhiệm của MTTQ trong việc thành lập tổ chức phụ trách bầu cử

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử

Bình Dương tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Bình Dương tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tập trung 3 đợt kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật

Tập trung 3 đợt kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật

Hỏi đáp về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hỏi đáp về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dân làm chủ!

Dân làm chủ!

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày nào?

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày nào?

Để bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân

Để bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân