Đặc sắc lễ hội Cầu Ngư ở địa phương có truyền thống hàng trăm năm đi biển

Đặc sắc lễ hội Cầu Ngư ở địa phương có truyền thống hàng trăm năm đi biển

Đối với cư dân vùng biển Quảng Bình, lễ hội Cầu Ngư là một hoạt động văn hóa dân gian, là tín ngưỡng tâm...