Xúc động cách tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam mùa dịch Covid-19

Xúc động cách tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam mùa dịch Covid-19

Để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức kỷ...
Khi bác sĩ là Idol

Khi bác sĩ là Idol