Quảng Nam: 'Bà hỏa' thiêu rụi gần 50ha rừng trồng ven biển

Quảng Nam: 'Bà hỏa' thiêu rụi gần 50ha rừng trồng ven biển

Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên sau đó lan nhanh xung quanh khiến hơn 100 người nỗ lực dập tắt, tuy nhiên đã có...
Hơn 100 người dập vụ cháy rừng trồng ven biển

Hơn 100 người dập vụ cháy rừng trồng ven biển