Y học thể thao Việt Nam: Đau đáu nỗi niềm thiếu bác sĩ giỏi

Y học thể thao Việt Nam: Đau đáu nỗi niềm thiếu bác sĩ giỏi

Để y học thể thao có bước phát triển đột phá, Việt Nam cần có hệ thống đào tạo nhân lực chất lượng cao và...
Choi Ju Young, người góp phần mang lại thành công của bóng đá Việt Nam

Choi Ju Young, người góp phần mang lại thành công của bóng đá Việt Nam