Vietnam Post nhận bằng khen vì thành tích triển khai CSDL quốc gia về dân cư

Vietnam Post nhận bằng khen vì thành tích triển khai CSDL quốc gia về dân cư

Tại Lễ khai trương Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân...
Đột phá trong quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đột phá trong quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phân loại đối tượng cấp căn cước công dân để tránh quá tải

Phân loại đối tượng cấp căn cước công dân để tránh quá tải

Đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Vietnam Post nhận bằng khen xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân

Vietnam Post nhận bằng khen xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân

Infographics: Từ 25/2/2021, đưa vào khai thác CSDL về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Infographics: Từ 25/2/2021, đưa vào khai thác CSDL về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Người dân giao dịch không mang giấy tờ: Bước tiến lớn về Chính phủ điện tử

Người dân giao dịch không mang giấy tờ: Bước tiến lớn về Chính phủ điện tử

Khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân

Khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân

Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng dự Lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bước ngoặt trong chuyển 'hồ sơ giấy' sang 'hồ sơ điện tử'

Bước ngoặt trong chuyển 'hồ sơ giấy' sang 'hồ sơ điện tử'

Thủ tướng: Bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng: Bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của hơn 90 triệu dân

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã thu thập, chuẩn hóa dữ liệu của hơn 90 triệu dân

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử

Dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử

Thủ tướng dự Lễ Khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bước tiến quan trọng hướng tới Chính phủ số

Khai trương hệ thống sản xuất cấp căn cước gắn chip điện tử

Khai trương hệ thống sản xuất cấp căn cước gắn chip điện tử

Bộ Công an khai trương 2 dự án quan trọng liên quan tới người dân

Bộ Công an khai trương 2 dự án quan trọng liên quan tới người dân

Hình ảnh Lễ khai trương 2 hệ thống đặc biệt quan trọng tiến tới Chính phủ điện tử

Hình ảnh Lễ khai trương 2 hệ thống đặc biệt quan trọng tiến tới Chính phủ điện tử

Thủ tướng ấn nút kích hoạt 2 hệ thống cơ sở dữ liệu

Thủ tướng ấn nút kích hoạt 2 hệ thống cơ sở dữ liệu

Thủ tướng kích hoạt 2 hệ thống CNTT tiến tới Chính phủ điện tử

Chiều nay, khai trương 2 hệ thống liên quan tới mọi người dân

Chiều nay, khai trương 2 hệ thống liên quan tới mọi người dân

Bộ trưởng Tô Lâm dự buổi tổng duyệt lễ khai trương 2 dự án tiến tới Chính phủ điện tử

Bộ trưởng Tô Lâm dự buổi tổng duyệt lễ khai trương 2 dự án tiến tới Chính phủ điện tử